Euroculture

Magisterské navazující jednooborové studium oboru Euroculture bylo jako dvoudiplomové studium (double-degree) zařazeno do prestižní skupiny studijních programů Evropské unie Erasmus Mundus. Jedná se o jedinečné, mezinárodní, meziuniverzitní a mezioborové studium kombinující teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. Jedním ze základů studia je i mezinárodní prostředí vytvořené studenty z celého světa. V rámci intenzivního programu na konci 2. semestru se setkají studenti ze všech univerzit (např. na IP v Olomouci v roce 2009 90 studentů z 32 zemí celého světa).

Studium je rozděleno do 4 semestrů, během nichž musí student získat 120 kreditů. Student studuje na dvou univerzitách: na Univerzitě Palackého v Olomouci a na univerzitě zvolené v rámci partnerské sítě:

 • Université de Strasbourg (Francie)
 • Universita degli studi di Udine (Itálie)
 • Georg-August Universität Göttingen (Německo)
 • Rijksuniversiteit Groningen (Nizozemsko)
 • Uniwersytet Jagielloński Kraków (Polsko)
 • Universidad de Deusto Bilbao (Španělsko)
 • Uppsala Universiteit (Švédsko)

Po splnění všech studijních povinností udělují vysokoškolský titul studentovi obě univerzity – Univerzita Palackého v Olomouci Mgr. (Magistr), partnerská univerzita M.A. (Master of Arts nebo příslušný ekvivalent).
Studium probíhá v anglickém jazyce a má následující strukturu:

 • 1. semestr: Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2. semestr: partnerská univerzita v Evropě
 • 3. semestr: 4 měsíční internship (praxe v oborově orientované instituci v ČR či v zahraničí), NEBO studium na partnerské univerzitě mimo Evropu
 • 4. semestr: Univerzita Palackého v Olomouci NEBO partnerská univerzita v Evropě

Partnerskými univerzitami konzorcia Euroculture v zámoří jsou tyto univerzity:

 • IUPUI, Indiana University Indianapolis (USA)
 • University of Ósaka (Japonsko)
 • University of Pune (Indie)
 • National Autonomous University of México (Mexico)

Studium je zpoplatněné. Student má možnost čerpat během studia různé druhy stipendií.

Více informací na www.euroculture.upol.cz