Přijímací řízení

Studijní programy nabízené Katedrou historie

 • historické vědy - samostatný studijní program: bakalářské (tříleté) a možné navazující magisterské (dvouleté) studium.
 • historické vědy - program MAIOR a MINOR (dříve tzv. dvouoborové studium) bakalářské (tříleté) a možné navazující magisterské (dvouleté) studium
 • archivnictví - bakalářské (tříleté) studium: samostatný studijní program
 • archivnictví -  bakalářské (tříleté) studium: program MAIOR a MINOR
 • euroculture - jednooborové magisterské navazující studium interdisciplinárního a především meziuniverzitního charakteru
 • archeologie – tříleté bakalářské studium: samostatný studijní program (prezenční a kombinované) nebo program MAIOR a MINOR (prezenční) 
 • archeologie –  dvouleté navazující magisterské studiumsamostatný studijní program (prezenční) nebo program MAIOR a MINOR (prezenční) 
 • archeologie pro praxi dvouleté navazující magisterské studium (samostatný studijní program) v prezenční i kombinované formě
 • historické vědy - doktorské studium (čtyřleté)

Informace o přijímacím řízení do bakalářských a magisterských studijních programů na KATEDŘE HISTORIE 

Katedra historie připravuje absolventy bakalářského, magisterského a doktorského stupně v oborech historie, archivnictví, archeologie a Euroculture. Mohou se uplatnit jako vysoce kvalifikovaní pracovníci ve vědeckých ústavech, na vysokých školách, v muzeích, archivech a v dalších vědeckých a odborných institucích. 

Podmínky přijetí na bakalářské studium 

 • Historické vědy samostatný studijní program –  Písemný test z oboru historie 
 • Historické vědy sdružený studijní program (maior, minor) – Písemný test z oboru historie 
 • Archivnictví (samostatný i sdružený studijní program) – Písemný test z programu (PT) v rozsahu středoškolského učiva dějepisu
 • Archeologie (všechny studijní programy) – Písemný test pro program archeologie (test PT)

Podmínky přijetí na navazující magisterské studium  

Přijímací zkoušky mají podobu ústního pohovoru nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče/uchazečky. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Písemný projekt v rozsahu 3 stran předloží uchazeč/uchazečka přímo u zkoušky. V případě, že se uchazeč/uchazečka hlásí na studijní program Historické vědy minor, tvoří písemný podklad pro ústní pohovor motivační dopis.  

Podrobnější informace viz https://studium.upol.cz/

Den otevřených dveří 27. ledna 2024 (sobota, 9:00-14:00)

Přijímací řízení do doktorského studia roce 2024

Termín pro podání přihlášky ke studiu: 1. 11. 2023 – 30. 4. 2024. 

Pozvánky k ústní přijímací zkoušce jsou uchazečům zavěšeny do e-přihlášky, záložky „dokumenty“ 14 dnů před termínem konání zkoušky. O zavěšení pozvánek obdrží uchazeči informaci e-mailem.

Veškeré konkrétní informace poskytuje celofakultně studijní oddělení děkanátu FF UP na svém webu.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)