Konference

AKTUÁLNÍ konference (2021)

7. října 2021: Voják a město Město a armáda na Moravě v moderních dějinách (18.–21. století)

20. - 21. září 2021: Město v čase katastrof (workshop věnovaný katastrofám ve městech předmoderní doby)

USPOŘÁDANÉ konference

20.–21. května 2021: Věk konverzí. Konverze a konfese v (dlouhém) raném novověku

30. září 2019: Lidé a hradby. Bastionové pevnosti a jejich život (parkhotel Terezín)

10. - 12. září 2019: SPOUTANÉ CÍRKVE mezinárodní vědecká konference v Olomouci

6. - 7. února 2019: VI. mezinárodní konference České asociace orální historie "Od demokratizace k demokracii: orální historie ve výzkumu soudobých dějin"