Archivnictví

Archivnictví - samostatný studijní program

Archivnictví - samostatný studijní program (tříleté bakalářské studium).

Připravuje absolventy pro práci v archivech všech typů, zejména při práci s novodobým písemným materiálem.
Je realizováno ve dvou studijních blocích. 1.studijní blok představuje 1. a 2. semestr. 2.studijní blok představuje 3. až 6. semestr.
Studium je soustředěno - vedle základního souboru teoretických a především praktických poznatků o archivnictví - na nauku o pramenech, pomocné vědy historické a dějiny správy. Nedílnou součástí studia je rovněž zvládnutí nezbytných znalostí z historie, zejména českých dějin, a upevnění znalosti němčiny.  

Archivnictví - program Maior nebo Minor

Archivnictví - program Maior nebo Minor (tříleté bakalářské studium). Lze kombinovat s jakýmkoliv studijním program (Maior nebo Minor) na FF UP.