Mgr. Miloš Hlava, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633235

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

2.05

Odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 15:00–17:00 2.05 Konzultace jsou možné rovněž v jinou dobu, ovšem po předchozí dohodě
ČLÁNEK
Hlava M. Fiktivní laténský depot z Lipan (okr. Kolín). Studia Historica Nitriensia. 2019.
Hlava M. Přelomový rok 1939. Kapitola z dějin Státního archeologického ústavu. Archeologie ve středních Čechách. 2019.
Hlava M. K archeologii hory Řípu. Archeologie ve středních Čechách. 2017.
Hlava M. Mizzi Manethová a muzeum v Uničově. Dějiny a současnost. 2017.
Hlava M. Josef Antonín Jíra a únětická pohřebiště severozápadně od Prahy. Archeologie ve středních Čechách. 2016.
Hlava M. K časně laténskému osídlení Prahy. Archeologie ve středních Čechách. 2016.
KNIHA - CELEK
Hlava M., Faltýnek K., Golec M., Hlubek L., Kalábková P., Mírová Z., Šlézar P., Urválek R. Výpravy za litovelskou archeologií. 2019.
Čižmář I., Čižmářová H., Čižmářová J., Goláňová P., Hlava M., Jarůšková Z., Koucká A., Ženožičková I. Hradiště nad Okluky a jeho objevitelé. Keltské oppidum Staré Hradisko a sbírka muzea v Boskovicích. 2018.
KAPITOLA V KNIZE
Hlava M., Mangel T. Švartnová záhada: Bartoušov u Kopidlna (okr. Jičín). Stories that made the Iron Age. Studies in Iron Age Archaeology dedicated to Natalie Venclová. 2017.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Svět ideí a pohřební ritus KHI/3SIPR LS 2
Vývoj archeologického myšlení KHI/3VAM ZS 2
Protohistorie KHI/1PROT LS 2
Protohistorie KHI/1PROT LS Se 1
Semestrální práce z protohistorie KHI/1SPP LS 0
Úvod do studia archeologie KHI/1UA ZS 2
Úvod do studia archeologie KHI/1UA ZS Se 1
Výběrová přednáška z archeologie 6 KHI/1VPA6 LS 4
Seminář z dějin pravěku KHI/XDPS ZS Se 2
Diplomový seminář k BP 1 KHI/2AGB1 LS Se 2
Diplomový seminář k BP 3 KHI/2AGB3 LS Se 5
Protohistorie KHI/2PROT LS 2
Semestrální práce z protohistorie KHI/2SPP LS 0
Výběrová přednáška z archeologie 6 KHI/2VPA6 LS 2
Sídelní areály doby laténské KHI/6SADL LS 5
Svět idejí a pohřební ritus KHI/6SIPR LS 2
Vývoj archeologického myšlení KHI/6VAM ZS 2
Úvod do studia archeologie KHI/4UA ZS 2
Úvod do studia archeologie KHI/4UA ZS Se 1
Umění doby laténské KHI/6UDL LS 2
Pohřební praktiky doby laténské KHI/6PPDL ZS 5
Seminář Pohřební praktiky doby LT KHI/6SPPD ZS Se 2
Movité artefakty doby laténské KHI/6MADL ZS Cv 2
Seminář Sídelní areály doby laténské KHI/6SSAD LS Se 2

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.