Dějiny katedry

Na Hradě bez hradu

Na Hradě 5, sídlo Katedry historie a Katedry klasické filologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, stojí v historické části Olomouce. „Hrad“ se nachází v příjemné pěší vzdálenosti přibližně napůl cesty mezi dalšími částmi FF, třídou Svobody 26 a Křížkovského 10, 12 a 14. I na Kateřinskou 17 a Vodární 6 to není daleko. Poblíž „Hradu“ najdete barokní kostel sv. Michala, Cyrilometodějskou teologickou fakultu a Umělecké centrum (budova Konviktu na ulici Univerzitní). Do blízkých Bezručových sadů se pohodlně dostanete Michalským výpadem.

„Hrad“ je místo pro historiky a klasické filology jako stvořené. Už jen název ulice je totiž příkladem historického omylu. Pojmenování Na Hradě pochází z poloviny devatenáctého století, kdy byla latinská a německá označení ulic převáděna do češtiny. Profesor olomoucké stavovské akademie Alois Vojtěch Šembera přiřadil původní německé ulici Juliusberg český ekvivalent Na Hradě. Vycházel z pojednání starších historiků, kteří vyvýšenému místu přisuzovali přítomnost tvrze. A kde přesně že se ona tvrz rozprostírala? To je právě to, co není známo. Podle dostupných pramenů můžeme dokonce tvrdit, že Na Hradě nikdy žádný hrad nebyl. Jenže dávní obyvatelé Olomouce věřili, že pevnost zde vystavěl samotný Julius Caesar (odtud Juliusberg). Ještě v roce 1847 navrhl profesor Šembera olomouckému magistrátu, aby se takto chybně motivovaný název změnil na Michalské náměstí. Snaha to byla, jak dnes víme, neúspěšná, a proto přetrvalo Na Hradě, ač bez hradu.

Proměny Michalského návrší

Podle archeologických nálezů je dochováno, že Olomoucký kopec a jeho nejvyšší bod, tzv. Michalské návrší, na němž dnes stojí budova Na Hradě 5, zůstávalo dlouho nezastavěné, zatímco v jeho okolí se to jen hemžilo řemeslnými, kupeckými a zemědělskými osadami. Michalské návrší údajně mělo pro germánské obyvatelstvo význam při pohanských rituálech.

Ve třináctém století na návrší úřadoval fojt, zástupce krále s vrchnostenskou pravomocí. Po necelých dvou staletích se původní fojtství přebudovalo na městskou zbrojnici, která pak po třicetileté válce fungovala jako součást pevnosti. Ze zbrojnice se v osmnáctém století stal sklad mouky. Po zrušení olomoucké pevnosti v roce 1888 pozemek odkoupilo město a dvacet let na to byla postavena budova Na Hradě 5, tak jak ji známe nyní.

Od té doby slouží potřebám školství. V průběhu minulého století se Na Hradě postupně vystřídala německá chlapecká, obecná a měšťanská škola, dále osmiletá střední a nakonec základní devítiletá škola. Katedry FF využívají tento malebný prostor od roku 2004.

Dějiny katedry historie od jejího založení

Text o historii katedry v současné době připravujeme

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)