Centrum dějin křesťanské politiky

Centrum dějin křesťanské politiky (CDKP) je vědecko-pedagogickým pracovištěm Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (KH FF UP), zaměřeným na výzkum problematiky politických stran s křesťanskou ideologií, vztahu státu a církví a otázek souvislostí mezi církvemi a politickou sférou v širších historických souvislostech 19. – 21. století, a s ním spojenou dokumentaci a aktivity v pedagogické oblasti.

Více informací naleznete na cdkp.upol.cz