Kabinet regionálních dějin

Současný stav

Kabinet regionálních dějin byl zřízen při Katedře historie FF UP v Olomouci v roce 1963. Hlavním úkolem pracoviště, jehož vůdčími osobnostmi byli Josef Bartoš, Miloš Trapl a Jindřich Schulz, byla příprava rozsáhlého díla – Historického místopisu Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Tento v kontextu českých zemí unikátní publikační výstup byl završen 16. svazkem v roce 2011 (podrobněji k celému projektu Historického místopisu viz článek prof. Davida Papajíka). Tímto rokem v podstatě skončila kolektivní spolupráce členů Kabinetu regionálních dějin na společných projektech. Miloš Trapl, David Papajík i Michael Viktořík se po roce 2011 soustředili na vlastní projekty, z nichž se mnohé regionální problematiky úzce dotýkaly. V rámci Kabinetu i nadále vznikaly publikace zaměřené na dějiny obcí, monografie věnované dějinám šlechty a metodologii regionálních dějin, publikační výstupy související s výzkumem hospodářských a sociálních dějin 19. století (především zaměřené na dějiny podnikání a podnikatelstva či obecní samosprávu) či měst pevnostních. Členové Kabinetu se podíleli s dalšími kolegy z KHI na zpracování dějin měst Olomouce, Uničova či Litovle. Poslední rozsáhlý projekt – dějiny města Šternberka (2017-2021) byl pak realizován pod jejich vedením. Od roku 2003 existuje pod vedením a garancí Kabinetu regionálních dějin Knižnice Locus, která je zaměřena na vydávání knižních monografií k regionálním dějinám (do konce roku 2018 vyšlo 10 svazků Knižnice Locus). Knižnice Locus je tak nejviditelnějším projektem přímo svázaným s Kabinetem regionálních dějin.

Jako jedenáctý svazek Knižnice Locus vyšla v roce 2022 práce autorů Davida Papajíka a Miroslava Šmída Dějiny Náměště na Hané. Jedná se o rozsáhlou práci čítající 744 stran. Pro její zpracování spojil síly historik D. Papajík s archeologem M. Šmídem. Kniha je doprovázena opravdu velkým množstvím barevných fotografií a vyobrazení. Během slavnostního křtu v červnu 2022 se prodalo úctyhodných 220 kusů této knihy. 

Mimo knižnici Locus vyšla v roce 2022 práce Jany Burešové Bohuňovice - dějiny obce. (Olomouc 2022, 413 stran). Kniha prezentuje dějiny obce Bohuňovice od nejstarších dob (archeologické nálezy z doby bronzové) až po současnost (poslední faktické údaje jsou z počátku roku 2022). Podrobný výklad je věnován zejména nejnovějším dějinám od počátku 20. století. Kniha je celobarevná s velkým množstvím dobových i současných fotografií. Dále je doplněna o početné textové přílohy, které ilustrují výklad. Knihu vydalo prestižní olomoucké vydavatelství Trinity art studio pro Obec Bohuňovice v počtu 1 000 výtisků.

V roce 2023 vyšla jako 12 svazek Knižnice Locus kniha Dějiny Bystročic a Žerůvek, kterou sepsal prof. David Papajík z Katedry historie FF UP spolu s Mgr. Lubomírem Novotným z Vědecké knihovny v Olomouci. Jedná se o první podrobné pojednání o dějinách těchto lokalit. Kniha je doprovázena  velkým množstvím unikátních fotografií festivit v Bystročicích a Žerůvkách ve dvacátých a třicátých letech 20. století.

 

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)