Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633254

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

1.05

odborný asistent

ČLÁNEK
OPPELTOVÁ J. Jan Bistřický (12. 6. 1930-21. 10. 2008). Český časopis historický. 2009.
OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Košťálova farní knihovna pro lid ve Skuhrově. Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 2009.
Kroupová J., OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Prameny k poutnímu místu Vraclav u Vysokého Mýta. Kniha zázračných uzdravení z let 1738-1811. Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 2008.
OPPELTOVÁ J. Tři moravská zastavení Jana Bistřického. Časopis Matice moravské. 2008.
Oppeltová J. Hledání jediné autenticity. Na okraj jednoho stanoviska. Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou. Příspěvky k dějinám a obnově poutního místa. Příloha časopisu Zprá. 1997.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Oppeltová J. Annus iubilaeus Gradicensis aneb slavnost šestistého výročí příchodu premonstrátů na Klášterní Hradisko u Olomouce v roce 1751. Nový Mars Moravicus aneb sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k. .
Oppeltová J. Zednický mistr Carl Antoni Reina a jeho podíl na barokní architektuře Čech a Moravy. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, řada uměnovědná F 37 - 39. .
SLAVÍKOVÁ V., OPPELTOVÁ J., KOLOVRATNÍK M. Zpráva o pořádání knihovny litoměřické kapituly. Několik poznámek k historii knihovny, jejímu uspořádán a skladbě fondu. In HRUBÁ M. (Eds.) Sborník k 950. výročí založení litoměřické kapituly. 2007.
Oppeltová J. Historie poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. I. Dílo barokní zbožnosti (1550-1945). In . (Eds.) Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 1999.
Oppeltová J. Obraz barokních poutí na Svatý kopeček u Olomouce ve světle deníků tamní premonstrátské residence. Staré stezky. Poutní cesty. Soubor referátů z 4. pracovního setkání. 1999.
KNIHA - CELEK
Bartůšek V., Bobková K., Bočková A., Brčák M., Čapská V., Černušák T., Čornejová I., Elbel M., Havlík J., Holubová M., Hradil F., Jacková M., Kašpárková J., Kuchařová H., Mareš K., Maťa P., Mihola J., Mikulec J., Oppeltová J., Pacovský K., Pavelková J., Podavka O., Svoboda M., Tejček M., Trnka P., Wolf J., Zářecká K., Zdichynec J., Zouhar J. Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku. II. Biografický slovník. 2020.
KAPITOLA V KNIZE
Oppeltová J., Kuchařová H. Providentia oder Memoria? Kopialbücher des Stiftes Schlägl im Kontext der narrativen Quellen der Böhmisch-Mährischen Zirkarie. Stift Schlägl. Beiträge zu Geschichte und Kultur. 2019.
Oppeltová J. Obraz knihovny prof. Miloše Stehlíka v Benediktinském opatství Rajhrad. Miloš Stehlík: milovník krásna : katalog k výstavě z cyklu Moravské zemské knihovny Oči Brna z 1. prosince 2017 - 31. ledna 2018. 2017.
Kysučan L., Oppeltová J. Portrétní galerie proboštů a opatů kanonie premonstrátek v Chotěšově. Minulostí západočeského kraje. 2017.
Oppeltová J., Poskočilová M. Sbírka biblí P. Jana Mrvy. Velehrad na křižovatkách evropských dějin. 2016.
OPPELTOVÁ J. Nunc dimittis Jana Bistřického (12. 6. 1930 - 21. 10. 2008). Almanach medievisty-editora. 2011.
OPPELTOVÁ J. Premonstrátská kanonie Hradisko u Olomouce a její kulturní prostředí. In Jakubec O., PERŮTKA M. (Eds.) Olomoucké baroko. Výtvarná kultura z let 1620-1780. Historie a kultura. 2011.
OPPELTOVÁ J., Myšák M. [Bernard Wancke]: Seminarium olivarum sive Sancti Norberti dicti pacis angeli orbe Evropaeo dilatata consangvinitas, sex et qvinqve historiis elogice et breviter proposita. In Jakubec O., PERŮTKA M. (Eds.) Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 2010.
OPPELTOVÁ J., Myšák M. Enthronisticum parthenium sive gloria et honor neoinauguratae augustissimae coelorum reginae Mariae in thaumaturga effigie sua. In Jakubec O., PERŮTKA M. (Eds.) Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 2010.
OPPELTOVÁ J., Myšák M. Franciscus Svoboda: Panegyricus sacri, candidissimi, canonici, ac exempti ordinis praemonstratensis antiquissimae, celeberrimae, et regiae canoniae gradicenae dictus. In Jakubec O., PERŮTKA M. (Eds.) Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 2010.
OPPELTOVÁ J., Myšák M. Paulus Ferdinandus Waczlavik: Harmoge angelica, seu thomistica harmonia decreti divini ab intrinseco efficacis. In Jakubec O., PERŮTKA M. (Eds.) Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 2010.
OPPELTOVÁ J. Historie, pořádání a katalogizace farních knihoven. Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů : archiválie, knihy, notový materiál a liturgické textilie. 2008.
OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Několik poznámek k uložení a ochraně archiválií, knih a notového materiálu. Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů : archiválie, knihy, notový materiál a liturgické textilie. 2008.
OPPELTOVÁ J. Farní knihovny a archivy církve římskokatolické z pohledu vysokoškolského pedagoga. Církevní archivy a fondy v České republice. 2007.
OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Postavení a role katolického faráře v malém světě nábožensky rozdělené obce. Farnost Horní Sloupnice a její duchovní správci. Čeští nekatolíci v 18. století. Mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.