Mgr. Jana Engelbrechtová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633259, 737710024 pouze sms

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.05

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Bossaert B., Brázdová Toufarová E., Engelbrecht W., Engelbrechtová J., Kluková M., Van Der Horst P. Nizozemské divadelní hry ve středověku. Vznik a vývoj žánru, jeho tematika, jazykové prostředky a využití středověkých nizozemských divadelních textů v současné didaktice. In Bžoch A., Kiedroń S. (Eds.) 2019. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Engelbrechtová J. Bríseovna, Héró a Radegunfa - Ovidiovy Heroides v merovejské Galii. Avriga : zprávy Jednoty klasických filologů. 2019.
Engelbrechtová J., Engelbrecht W. Een unicum in Europa. Hugo de Groot en zijn Jodenreglement. Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia. 2019.
Engelbrechtová J. Aanwezigheid van werk van Hugo de Groot in Debrecen. Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia. 2017.
Engelbrechtová J. Hugo de Groot en diens tractaat De veritate religionis christianae. Neerlandica Wratislaviensia. 2001.
Engelbrechtová J. Grotiana in the Czech Republic. Grotiana. 2000.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Engelbrechtová J. Hugo Grotius. De veritate religionis christianae. 5. kniha - Refutatio judaismi. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Engelbrecht W. The formation of a literary canon of Dutch and Flemish literature in translation. In Engelbrechtová J., Novaković-Lopušina J., Bžoch A. (Eds.) Dutch - Flemish - Central European relations. Chapters from Cultural Relations between North-West and East-Central Europe. Proceedings of the International Conference for Cultural Studies (Seacrhing for Culture - SEFOC), 16-17 October 2014. 2015.
Engelbrecht W., Engelbrechtová J. Per translationem ad emendationem. Překlady z nizozemštiny do latiny a naopak u nizozemských humanistů na začátku 17. století. In Škoviera D., Juríková E. (Eds.) Sambucus. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. 2008.
Engelbrecht W., Engelbrechtová J. Rýmovaný žákovský úvod k Ovidiovým spisům v rukopisu Bern, BB 512. In Krmíčková H., Pumprová A., Růžičková D., Švanda L. (Eds.) Querite primum Regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 2006.
Engelbrechtová J. Fridrich Falcký a třicetiletá válka v korespondenci nizozemského humanisty Huga Grotia. In Gilk E. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomomucensis, Facultas Philosophica, Moravica. 2005.
Engelbrechtová J. Hugo Grotius a pohanské mýty. Antický mýtus očima humanistického básníka a teologa. In Nechutová J. (Eds.) Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. 2004.
Engelbrechtová J. Venantius Fortunatus - mnich nebo trubadúr? In Koucká I. (Eds.) Laudatio brevis. Sborník věnovaný Doc. PhDr. Stanislavu Sedláčkovi. 2004.
Engelbrechtová J. Hugo Grotius a jeho traktát De veritate religionis christianae. In Nechutová J. (Eds.) Flores Scholarium. Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 22.-23. 3. 1999. 1999.
KNIHA - CELEK
Engelbrecht W., Engelbrechtová J., Hamers B. Hendrik Conscience. Muž, který naučil cizince číst nizozemskou literaturu. In Bžoch A., Kábová H. (Eds.) 2018.
Engelbrecht W., Engelbrechtová J., Hamers B. Louis Couperus. Spisovatel gentleman. In Bžoch A., Sedláčková L. (Eds.) 2016.
Gielen A., Elbel A., Paluszek P., Drwal M., Wenderski M., Wlodarczyk J., Sedláčková L., Tóth Z., Lipnicki M., Engelbrechtová J. De Nederlandstalige literatuur internationaal. Centraal-Europese blikken op de Nederlandstalige literatuur. In Engelbrechtová J., Bžoch A., Kowalska-Szubert A. (Eds.) 2015.
Gielen A., Elbel A., Paluszek P., Drwal M., Wenderski M., Wlodarczyk J., Sedláčková L., Tóth Z., Lipnicki M., Engelbrechtová J. De Nederlandstalige literatuur internationaal. Centraal-Europese blikken op de Nederlandstalige literatuur. In Engelbrechtová J., Bžoch A., Kowalska-Szubert A. (Eds.) 2015.
Engelbrecht W., Engelbrechtová J. Slovníček k Help 1: Kunt u mij helpen? a k Help 2: Kunt u mij even helpen? Slovníček k Help 1: Kunt u mij helpen? a k Help 2: Kunt u mij even helpen? 1995.
KAPITOLA V KNIZE
Engelbrecht W. De lotgevallen van een groepje 'ketterse' boeken uit de Lage Landen. In Engelbrechtová J., Rakšányiová J., Kowalska-Szubert A. (Eds.) De Nederlandstalige cultuur internationaal. Centraal-Europa en de LageLanden. 2015.
Engelbrecht W. Kázus Kaas - recepce děl Elsschota v češtině. In Engelbrechtová J., Bžoch A., Rakšányiová J. (Eds.) Willem Elsschot. Sýr. Mezinárodní recepce novely Kaas. Ukázky prvního českého překladu. 2015.
Doležilová L. Nederlandse boekdruk in de 17e eeuw met aandacht voor verschillende genres. In Engelbrechtová J., Rakšányiová J., Kowalska-Szubert A. (Eds.) De Nederlandstalige cultuur internationaal. Centraal-Europa en de LageLanden. 2015.
Bossaert B. Teaching Flemish-Dutch culture and literature within Slovak translation studies. Chapters from Cultural Relations between North-West and East-Central Europe. In Engelbrechtová J., Novaković-Lopušina J., Bžoch A. (Eds.) Dutch – Flemish – Central European Relations. Chapters from cultural relations between North-West and East-Central Europe. 2015.
Engelbrechtová J. The libraries of Olomouc. In Kiedroń S. (Eds.) Netherlandish Old Prints in Bohemia, Moravia and Silesia (1500-1800). 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
PROJEKT
Pokorná B., Kysučan L., Šubrt J., Engelbrechtová J., Janoušek J., Sklenářová N. Picture of Scandinavian nations in the Czech and Latin sources of Middle Ages and Early New Age. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcovy, Norské granty, Česko-norský výzkumný program. 2014.
PŘEKLAD
ENGELBRECHTOVÁ J. Vidění jednoho mnicha. Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních. 2011.
ENGELBRECHTOVÁ J. Vidění kněze Bernolda. Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních. 2011.
ENGELBRECHTOVÁ J. Vidění svatého Fursea. Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních. 2011.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Engelbrechtová J. Antonín Trýb - Císař chudých, Josef Toman - Sokrates, dva biografické romány s antickou tematikou. Fakulta Filozofická Masarykovy univerzity v Brně. 1992.
ZPRÁVA
Kiedroń S., Engelbrecht W., Hrnčířová Z., Bostoen K., Bonková I., Engelbrechtová J., Kujová P., Sedláčková L., Skubisz J., Urbaniak J., Van de Waal N. Nederlandse oude drukken (1500-1800) in Bohemen, Moravië en Silezië. Projectrapport. Nederlandse Oude Drukken (1500-1800) in Bohemen, Moravië en Silezië. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.