doc. Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633257

Katedra historie

Filozofická fakulta

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.12

  • (Katedra historie)
  • docent (Katedra historie)

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 11:15–11:30 3.12
Nepravidelné
3.12 Dle domluvy emailem.
VYBRANÉ PUBLIKACE
Elbel M. Early Modern Mendicancy: Franciscan Practice in the Bohemian Lands. Journal of Ecclesiastical History. 2018. (ČLÁNEK)
Elbel M. Beyond the Wall: Franciscan Friary in Early Modern Olomouc. In Černínová E., Woock EA. (Eds.) 2019. (KNIHA - CELEK)
Elbel M. Bohemia Franciscana. Františkánský řád a jeho působení v českých zemích 17. a 18. století. In Barteček I. (Eds.) Bohemia Franciscana. Františkánská řád a jeho působení v českých zemích 17. a 18. století. 2001. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Elbel M., Deventer J., Lotz-Heumann U., Hsia R., Luria K., Pörtner R., Siebenhüner K., Walsham A. Conversions in Early Modern Europe: Discussion. Colloquia : Journal of Central European History. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Elbel M. Bishop?s Secular Entry: Power and Representation in Inauguration Ceremonies of the Eighteenth-Century Bishops of Olomouc. Religious ceremonials and images: Power and social meaning, 1400-1750 (ed. J.P. Paiva). 2002.
Elbel M. Pilgrims on the Way of the Cross: Pilgrimage practice and confessional identity in early modern Bohemian Lands. Frontiers of Faith: Religious Exchange and Constitution of Religious Identities 1400-1700 (eds. E. Andor and I. G. Tóth). 2001.
Elbel M. Triumf nazaretský: Poutní slavnosti v Hájku u Prahy jako slavnosti františkánského řádu. Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku (Opera historica 8 ? vyd. V. Bůžek a P. Král). 2000.
Elbel M. Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci. Ročenka státního okresního archivu. 1998.
Elbel M. Kult sv. Jana Kapistrána v českých zemích. Historia artium 2. 1998.
KNIHA - CELEK
Bartůšek V., Bobková K., Bočková A., Brčák M., Čapská V., Černušák T., Čornejová I., Elbel M., Havlík J., Holubová M., Hradil F., Jacková M., Kašpárková J., Kuchařová H., Mareš K., Maťa P., Mihola J., Mikulec J., Oppeltová J., Pacovský K., Pavelková J., Podavka O., Svoboda M., Tejček M., Trnka P., Wolf J., Zářecká K., Zdichynec J., Zouhar J. Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku. II. Biografický slovník. 2020.
Kalous A., Miller J., Stejskal J., Jakubec O., Parma T., Prchal Pavlíčková R., Elbel M., Murdock G. The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750. In Kalous A. (Eds.) 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Elbel M. Sacred Re-Enactments: Representations of the Franciscan Past after the Reformation. In Arbeit M., Christie I. (Eds.) Where Is History Today? New Ways of Representing the Past. 2015.
Elbel M. Česká františkánská provincie mezi středověkem a raným novověkem. In Hlaváček P. (Eds.) Čtrnáct mučedníků pražských: vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II. 2014.
ELBEL M. Tanquam Peregrini: Pilgrimage Practice in the Bohemian Franciscan Province. In Craciun M., Fulton E. (Eds.) Communities of Devotion: Religious Orders and Sciety in East Central Europe, 1450-1800. 2011.
Elbel M., Jakubec O. Baroko v Olomouci – Olomouc v baroku. In Elbel M., Jakubec O. (Eds.) Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 2010.
Elbel M., Jakubec O. Baroko v Olomouci – Olomouc v baroku. In Elbel M., Jakubec O. (Eds.) Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 2010.
Elbel M. Czech Republic. In Patte D. (Eds.) The Cambridge Dictionary of Christianity. 2010.
Elbel M. John of Nepomuk. In Bjork RE. (Eds.) The Oxford Dictionary of the Middle Ages. 2010.
Elbel M. Slavnostní vjezd kardinála Troyera do města Olomouce. In Elbel M., Jakubec O. (Eds.) Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 2010.
Elbel M. Slavnostní vjezd kardinála Troyera do města Olomouce. In Elbel M., Jakubec O. (Eds.) Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 2010.
Elbel M. Strach z ďábelských sil v kutuře raného novověku. In Elbel M., Jakubec O. (Eds.) Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 2010.
Elbel M. Strach z ďábelských sil v kutuře raného novověku. In Elbel M., Jakubec O. (Eds.) Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 2010.
ELBEL M. The Making of a Perfect Friar: Habit and Reform in the Franciscan Tradition. In MILLER J., Kontler L. (Eds.) Friars, Nobles and Burghers - Sermons, Images and Prints. Studies of Culture and Society in Early-Modern Europe, In Memoriam István György Tóth. 2010.
Elbel M. Utváření katolické konfesijní identity v Olomouci. In Elbel M., Jakubec O. (Eds.) Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 2010.
Elbel M. Utváření katolické konfesijní identity v Olomouci. In Elbel M., Jakubec O. (Eds.) Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 2010.
Elbel M. On the side of the angels: Franciscan communication strategies in early modern Bohemia. Religion and cultural exchange in Europe, 1400-1700. 2007.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Prezentace tématu diplomové práce KHI/XPTDP LS 0
Studijní stáž v zahraničí I KHI/XSSI ZS 0
Studijní stáž v zahraničí I KHI/XSSI LS 0
Studijní stáž v zahraničí II KHI/XSSII ZS 0
Studijní stáž v zahraničí II KHI/XSSII LS 0
Souborná zkouška z trendů a nauky 1 KHI/XSZ1 ZS 0
Souborná zkouška z trendů a nauky 1 KHI/XSZ1 LS 0
Souborná zkouška z trendů a nauky 2 KHI/XSZ2 ZS 0
Souborná zkouška z trendů a nauky 2 KHI/XSZ2 LS 0
Dějiny raného novověku KHI/ADRN ZS 2
Central Europe in Context: KHI/NSA ZS Se 13
Central Europe in Context: KHI/NSA ZS 13
Central Europe in Context: KHI/NSA LS 14
Central Europe in Context: KHI/NSA LS Se 14
Western Civilisation at Crossroads KHI/NSAW ZS 0
Western Civilisation at Crossroads KHI/NSAW ZS Cv 0
Western Civilisation at Crossroads KHI/NSAW LS 0
Western Civilisation at Crossroads KHI/NSAW LS Cv 0
Dějiny raného novověku KHI/1DRN ZS 2
Seminář k dějinám raného novověku A KHI/1DRNA ZS Se 4
Dějiny raného novověku KHI/XADRN ZS 2
Seminární práce k dějinám raného novověk KHI/1SPRN ZS 0
Dějiny raného novověku KHI/XDRN ZS 2
Seminář k děj. ran. novověku A KHI/XDRNA ZS Se 4
Diplomový seminář k magis. dipl. práci 1 KHI/XDSM1 ZS Se 2
Diplomový seminář k magis. dipl. práci 2 KHI/XDSM2 LS Se 2
Diplomový seminář k magis. dipl. práci 3 KHI/XDSM3 ZS Se 2
Dějiny raného novověku KHI/2DRN ZS 5
Seminář k dějinám raného novověku KHI/2DRNA ZS Se 4
Core fields of European Culture II KHI/ECFII ZS Se 1
Core fields of European Culture II KHI/ECFII ZS 1
Witchhunts in Early Modern Europe KHI/EMAG ZS 1
Witchhunts in Early Modern Europe KHI/EMAG ZS Se 1
Witchhunts in Early Modern Europe KHI/EMAG LS Se 1
Witchhunts in Early Modern Europe KHI/EMAG LS 1
Research seminar II KHI/ERSII LS Se 1
Research seminar II KHI/ERSII LS 1
Nauka o pramenech (raný novověk) KHI/QNP2 LS Se 1
Nauka o pramenech (raný novověk) KHI/QNP2 LS 1
Trendy v historiografii raného novověku KHI/QTD2 LS 1
Trendy v historiografii raného novověku KHI/QTD2 LS Se 1
Witchhunts in Early Modern Europe KHI/YMAG ZS Se 1
Witchhunts in Early Modern Europe KHI/YMAG ZS 1
Witchhunts in Early Modern Europe KHI/YMAG LS Se 1
Witchhunts in Early Modern Europe KHI/YMAG LS 1
Seminář k děj. ran. novověku A KHI/YDRNA ZS Se 4
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.