Mgr. Věra Slavíková

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633254

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

1.05

Odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 13:15–14:45 1.05
ČLÁNEK
Slavíková V., Hégr J. Kunštátská kaple Navštívení Panny Marie. Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne. 2016.
OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Košťálova farní knihovna pro lid ve Skuhrově. Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 2009.
SLAVÍKOVÁ V. Zámecký kostel Nejsvětější Trojice v Rokytnici v Orlických horách. III. Mobiliář a vnitřní vybavení kostela. Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 2009.
SLAVÍKOVÁ V., KUBEČKOVÁ I., ŠÁŠINKOVÁ M. Dítě, dětství, mateřství - péče od narození do předškolního věku od 19. století do poloviny 20. století. Středočeský vlastivědný sborník. 2008.
Kroupová J., OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Prameny k poutnímu místu Vraclav u Vysokého Mýta. Kniha zázračných uzdravení z let 1738-1811. Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 2008.
SLAVÍKOVÁ V. Zámecký kostel Nejsvětější Trojice v Rokytnici v Orlických horách. II. Historie a stavební vývoj zámeckého kostela. Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 2008.
SLAVÍKOVÁ V. Zámecký kostel Nejsvětější Trojice v Rokytnici v Orlických horách. I. Literatura a prameny k dějinám kostela a duchovní život v Rokytnici do 17. století. Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností : sborník vlastivědných prací. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
SLAVÍKOVÁ V., OPPELTOVÁ J., KOLOVRATNÍK M. Zpráva o pořádání knihovny litoměřické kapituly. Několik poznámek k historii knihovny, jejímu uspořádán a skladbě fondu. In HRUBÁ M. (Eds.) Sborník k 950. výročí založení litoměřické kapituly. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Topičová S., Slavíková V., Orálková Z., Kouřil K. The Communications Network of Bishop Karl von Lichtenstein-Castelcorno, based on an Analysis of this Correspondence. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Bishop of Olomouc and Central European Prince. 2019.
Slavíková V. Církevní vývoj od poloviny 16. století. In Ferencová H. (Eds.) Rokytnice v Orlických horách 1318-2018. 2018.
Slavíková V., Holendová R. Město na hranici - územní a správní vývoj. In Ferencová H. (Eds.) Rokytnice v Orlických horách 1318-2018. 2018.
Kubalová A. Život a dílo Leoše Kubíčka (1887-1974). In Slavíková V., Halda J., Zmrhalová M. (Eds.) Orlické hory a Podorlicko. Přírodou - dějinami - současností. Sborník vlastivědných prací. 2017.
Slavíková V., Hermanová H., Kubečková I. Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce. Zámek Roztoky. 2014.
Slavíková V., Hrabánek V., Boloňský S. Historie roztocké vodní tvrze. Roztoky očima staletí. 2011.
SLAVÍKOVÁ V. Historie, pořádání a inventarizace archiválií uložených na farách. Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů : archiválie, knihy, notový materiál a liturgické textilie. 2008.
OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Několik poznámek k uložení a ochraně archiválií, knih a notového materiálu. Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů : archiválie, knihy, notový materiál a liturgické textilie. 2008.
OPPELTOVÁ J., SLAVÍKOVÁ V. Postavení a role katolického faráře v malém světě nábožensky rozdělené obce. Farnost Horní Sloupnice a její duchovní správci. Čeští nekatolíci v 18. století. Mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí. 2007.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Seminář k děj. ran. novověku E KHI/XDRNE ZS Se 2
Patrimoniální správa KHI/YPS ZS 1
Patrimoniální správa KHI/YPS ZS Se 1
Praktikum z archivnictví 1 KHI/YPA1 ZS Se 2
Počítačové programy v česk. archivnictví KHI/QPPA ZS Se 2
Seminář k dějinám raného novověku E KHI/1DRNE ZS Se 2
Proseminář a nauka o pramenech KHI/XPNP ZS Se 2
Prezentace tématu diplomové práce KHI/XPTDP ZS 0
Dějiny správy I.1 KHI/XSI1 ZS 1
Dějiny správy I.1 KHI/XSI1 ZS Se 0
Úvod do studia PVH a archivnictví KHI/YAUS ZS Se 1
Úvod do studia PVH a archivnictví KHI/YAUS ZS 1
Dějiny správy centr. úřadů do r. 1848 KHI/YCU ZS 1
Seminář k děj. ran. novověku E KHI/YDRNE ZS Se 2
Diplomatika II. 1 KHI/XADI3 ZS Se 1
Diplomatika II. 1 KHI/XADI3 ZS 1
Diplomatika II. 3 KHI/XADI5 ZS Se 2
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.