PhDr. Pavel Šlézar, PhD.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633243, 602571770

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

2.07

věd. prac. ob. filozof.,hist.,polit

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
2.07 po domluvě přes e-mail: slezar.pavel@npu.cz; pavel.slezar@upol.cz; tel.: 602571770

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Redakční rada

  • Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci (člen, 2012–)

PhD. komise

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Matúš Sládok: Archeologické doklady banskej činnosti v Slovenskom rudohorí (člen, 2018–2018)
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Jakub Vrána: Hospodářské zázemí Olomouckého hradu v raném středověku (člen, 2019–2019)
ČLÁNEK
Šlézar P. Komunikační síť raně středověké Olomouce. In . (Eds.) Vlastivědný věstník moravský. 2018.
Hlubek L., Šlézar P., Faltýnek K. Nález fragmentu kachle z kolekce tzv. rytířských kamen v Litovli. Archeologia technica. 2016.
Šlézar P. Nové poznatky ke zpracování kovů z Uničova ve středověku. Vlastivědný věstník moravský. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Faltýnek K., Šlézar P. Archeologické doklady pozůstatků komunikací a dopravních staveb v Litovli. In Martínek J. (Eds.) Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu II. 2014.
KNIHA - CELEK
Hlava M., Faltýnek K., Golec M., Hlubek L., Kalábková P., Mírová Z., Šlézar P., Urválek R. Výpravy za litovelskou archeologií. 2019.
Kalábková P., Šlézar P., Hlava M. Příběhy uničovské archeologie. 2015.
Martínek J., Létal A., Miřijovský J., Šlézar P., Vích D., Kalábek M. Poznáváme historické cesty. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Šlézar P. Archeologie středověkého města. Litovel. Velké dějiny města, sv. 1. Od nejstarších dob do roku 1918. 2018.
Šlézar P. Raný středověk. Litovel. Velké dějiny města. 1. svazek, Od nejstarších dob do roku 1918. 2018.
Šlézar P. "Nova villa" – počátky královského města očima archeologie. Uničov – historie moravského města. 2013.
Šlézar P. Období raného středověku (30. léta 6. století–1213). Uničov – historie moravského města. 2013.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Movité artefakty středověku a novověku KHI/3MSN ZS Cv 4
Seminář k Historické archeologii v APP KHI/3SHA ZS Se 2
Artefaktuální archeologie 1 KHI/1AAD1 ZS 1
Artefaktuální archeologie 1 KHI/1AAD1 ZS Se 1
Artefaktuální archeologie 5 KHI/1AAD5 ZS Se 1
Artefaktuální archeologie 5 KHI/1AAD5 ZS 1
Artefaktuální archeologie 1 KHI/1AA1 ZS Se 1
Artefaktuální archeologie 1 KHI/1AA1 ZS 1
Artefaktuální archeologie 1 KHI/1AA1 ZS Cv 1
Artefaktuální archeologie 5 KHI/1AA5 ZS 1
Artefaktuální archeologie 5 KHI/1AA5 ZS Cv 1
Artefaktuální archeologie 5 KHI/1AA5 ZS Se 1
Archeologická prospekce 4 KHI/1AP4 ZS Cv 4
Archeologie regionu (střední Moravy) KHI/1ARM LS Se 0
Archeologie regionu (střední Moravy) KHI/1ARM LS 0
Slovanská a středověká archeologie KHI/1SSA ZS 2
Slovanská a středověká archeologie KHI/1SSA ZS Se 1
Výběrová přednáška z interdisc. oboru 3 KHI/1VPI3 ZS 6
Diplomový seminář k BP 3 KHI/2AGB3 LS Se 5
Semestrální práce ze slov. a stř. arch. KHI/2SPSS ZS 0
Slovanská a středověká archeologie KHI/2SSA ZS Se 4
Slovanská a středověká archeologie KHI/2SSA ZS 5
Historická archeologie v kontextu APP KHI/3HAPP ZS 4
Historická archeologie v kontextu PP KHI/6HAPP ZS 4
Seminář Hist. arch. v kontextu PP KHI/6SHAP ZS Se 2
Movité artefakty středověku a novověku KHI/6MASN ZS Cv 4
Doprava a cest. v česk. zem. ve středov. KHI/6DCČZ ZS 2
Historická archeologie na střední Moravě KHI/6HASM LS Se 1
Historická archeologie na střední Moravě KHI/6HASM LS 2
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.