doc. PhDr. Jiří Militký, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633622

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.11

Odborný asistent

Černohorský O., Nádvorník P. Nález pěti pražských grošů Jana Lucemburského u Vojtěchova (okr. Chrudim). In Militký J. (Eds.) Numismatický sborník. 2017.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.