Centrum pro československá exilová studia

Centrum pro československá exilová studia na FF UP v Olomouci (CČES)

vzniklo z iniciativy pracovníků Katedry politologie a evropských studií (dříve Katedra humanitních věd) a Katedry historie. Činnost zahájilo 11. května 1993 z rozhodnutí rektora UP prof. PhDr. Josefa Jařaba, CSc. Ředitelem byl jmenován prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (dnes emeritní profesor Katedry historie FF UP).

CČES se věnovalo týmové práci ve výzkumu dějin československého exilu ve druhé polovině 20. století. Pracovníci Katedry historie FF UP a spolupracovníci z jiných pracovišť (včetně studentů doktorského studia) vypracovali několik výzkumných projektů, které byly finančně podpořeny granty  Ministerstva zahraničí ČR, Ministerstva školství ČR, FF UP, GA ČR. Z těchto projektů vznikla řada publikačních výstupů (viz přehled grantů a publikací vzešlých z CČES).

Dalším úkolem CČES bylo budování archivu československého exilu. Především z darů exilových pracovníků vznikl obsáhlý archiv. Má vypracovány 2 informační příručky v podobě Průvodce po CČES.

Utříděné písemnosti (včetně malé knihovny exilové literatury) jsou v současnosti uloženy v depozitáři Státního okresního archivu v Olomouci. Badatelům jsou v současnosti materiály exilového centra nepřístupny. Po výstavbě nové budovy Archivu UP se archiv exilového centra stane jeho součástí jako samostatná jednotka. Bude archivářsky spravován a zpřístupněn zde badatelům (odhadem v roce 2022).

O činnosti CČES bylo vypracováno několik podrobných informačních zpráv (viz níže, přílohy ke stažení v pdf).

Kontaktní e-mail: exil.olomouc@upol.cz 

Zpráva o činnosti CČES při Katedře historie FF UP v Olomouci za roky 2014–2017

Zpráva o činnosti CČES při Katedře historie FF UP v Olomouci za roky 2011-2013

Zpráva o činnosti CČES při Katedře historie FF UP v Olomouci za roky 2007-2009

Zpráva o činnosti CČES při Katedře historie FF UP v Olomouci za roky 2005-2007

Zpráva o činnosti CČES při Katedře historie FF UP v Olomouci za rok 2004

Zpráva o činnosti CČES při Katedře historie FF UP v Olomouci za rok 2003

Centrum pro československé exilová studia - Souhrnná zpráva z roku 2000