Aktuální opatření vedení FF UP v souvislosti s mimořádnou situací kolem epidemie COVID-19

čtvrtek 26. březen 2020, 16:20

ODPOVĚDI NA ČASTÉ DOTAZY STUDENTŮ ABSOLVENTSKÝCH ROČNÍKŮ FF UP ke dni 26. 3. 2020

 

Odkaz na mimořádnou aktualizaci harmonogramu akademického roku 2019/2020 FF UP. Některé níže uvedené termíny vycházejí z mimořádné aktualizace harmonogramu akademického roku 2019/2020. O dalších podrobnostech budete informováni po projednání vedením FF UP a RUP.

Prosíme studenty, aby se snažili, bude-li to možné, dodržet při odevzdávání prací původní termíny nastavené harmonogramy kateder, a to s ohledem na další organizaci práce při zpracování posudků. Mezní termín pro odevzdání kvalifikačních prací pro letní termín obhajob je stanoven na 7. 5. 2020 do 11:00 hod. Mezní termín pro odevzdání prací pro podzimní termín obhajob byl stanoven na 25. 6. 2020 do 11:00 hod.

Co mám dělat, když jsem práci již odevzdal?

Závěrečné práce, které byly odevzdány podle původního harmonogramu zůstávají odevzdány, již na nich proběhla kontrola plagiátů a jsou postoupeny k psaní posudků. Děkujeme studentům za dodržování termínů.

Co mám dělat, když jsem studentem absolventského ročníku a nemohu z důvodu uzavření spolupracujících pracovišť dokončit praxi, a tím k 4. 6. 2020 (11:00 hod.) splnit studijní povinnosti pro letní termíny SZZk a obhajob prací?

V tomto případě je třeba se spojit s garantem předmětu nebo studijního oboru v němž je předmět praxe nasazen a vyřešit situaci s nimi. Nabízí se několik možností:

  1. ve spolupráci s garantem příslušného studijního oboru a garantem příslušného předmětu (praxe) bude navržen plán náhradního plnění studijních povinností, pokud to profil absolventa a zaměření předmětu umožňují;
  2. ve spolupráci s garantem příslušného studijního oboru a garantem příslušného předmětu bude změněn časový plán konání praxí;
  3. v případě nutnosti dlouhodobého přerušení praxe u studentů v absolventských ročnících s povinností splnit studijní povinnosti platí mezní termín 4. 6. 2020 do 11:00 hod.;
  4. v případě dlouhodobého přerušení praxe studentů v absolventských ročnících může být katedrou také umožněna volba dalšího termínu splnění studijních povinností a konání státních závěrečných zkoušek.

Co mám dělat, když jsem studentem absolventského ročníku a nemohu z důvodu omezení dokončit a odevzdat svou kvalifikační (bakalářskou a diplomovou) práci k stanovenému meznímu termínu 7. 5. 2020?

V tomto případě využijte možnost konat obhajobu kvalifikační práce a SZZk v mimořádném termínu. Prozatím je s ohledem na vyhlášený nouzový stav stanoven náhradní termín obhajob a SZZk v termínu od 22. 6. 2020 s podmínkou doložit splnění studijních povinností do 4. 6. 2020 a elektronicky odevzdat kvalifikační práci do 7. 5. 2020 do 11:00 hod. Další řádný termín obhajob a SZZk je plánován v souladu s mimořádným harmonogramem AR 2019/2020 od 24. 8. 2020 s povinností odevzdat závěrečnou práci do 25. 6. 2020 do 11:00 hod. a splnit studijní povinnosti do 16. 7. 2020 do 11:00 hod. V případě prodloužení nouzového stavu budou uvedené termíny posunuty.

Co mám dělat, když nemohu splnit studijní povinnosti v rámci zahraniční mobility Erasmus či studijní stáže z důvodu přerušení výuky na zahraniční univerzitě či přerušení studijní stáže?

Podrobnější informace jsou obsaženy: https://www.ff.upol.cz/covid-19/

Co mám dělat, když se obávám, že při prodloužení studijních povinností mi hrozí poplatky za překročení standardní doby studia?

Řešení situace v současné době v jednání zástupců UP s MŠMT. O způsobu promíjení či snižování poplatku vás budeme informovat.

Co mám dělat, když se obávám, že mi při prodloužení studijních povinností hrozí vyloučení z důvodu vyčerpání maximální doby studia?

V těchto případech je předmět dotazu opět v jednání UP s MŠMT. O výsledcích vás budeme informovat.

Co mám dělat, když jsem studentem absolventského ročníku a mám vše splněno? Kdy budou státnice?

Aktuálně je projednáván mimořádný harmonogram státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací. Katedry připravují nasazení termínů konání SZZk a obhajob do STAGu. Aktuálně od 8. 5. 2020 by měly být termíny přístupné v IS STAG. 

Jak opatření v rámci nouzového stavu ovlivní způsob odevzdávání kvalifikační práce?

Podrobnější informace jsou obsaženy: https://www.ff.upol.cz/covid-19/

Zpět