DŮLEŽITÉ - informace vedoucího katedry k aktuální situaci

čtvrtek 26. březen 2020, 18:59

Vážení přátelé,

milé studentky, milí studenti,

chápeme, že v současné době je situace problematická a nepřispívá ke klidu ať studentů, či zaměstnanců. Je to již 14 dní, co jsou zavřené školy, a země funguje ve zvláštním režimu. Proto bych vám rád předal informace, které budou nezbytné a důležité pro úspěšné studium. Věřím, že i když je těžko odhadnutelné, jak se bude situace dále vyvíjet, budete se dále orientovat na studium. Je to váš čas a váš zájem, abyste pokračovali ve studiu, jak jen to bude možné. My se budeme snažit vám to umožnit.

 1. Zůstaňte, prosím, v klidu a dříve, než budete přijímat nějaké informace o současné situaci, ověřte si jako správní historici jejich původ (už jsem se setkal s několika dezinformacemi, které pramenily pouze z nedbalého čtení textu). To je základní poučka, která vám jistě pomůže v tom, abyste zvládali současnou situaci v pohodě.
 2. Snažte se, prosím, sledovat dění na univerzitě, sledovat stránky UP a především FF UP, jakož i další informační kanály. Kromě jiných sledujte, prosím, toto: https://www.ff.upol.cz/covid-19/
 3. Přestože se nesetkáváme osobně, výuka dále probíhá. Sledujte, prosím, své vyučující a své kurzy prostřednictvím online komunikačních platforem (Moodle, Skype, Zoom, MS Teams atd.). K tomu samozřejmě patří i plnění úkolů, které jsou vám zadávány. V tomto případě se budeme snažit zadávat práci, která je realistická a bude dávat smysl v přípravě na ukončování kurzů. To se bude odehrávat podle aktuální situace – buď na katedře historie, nebo v online prostředí. O tom budete včas informováni. Ze zkušenosti a rozhovorů s kolegy a kolegyněmi vím, že by měly kurzy dobře fungovat online. Přesto, pokud máte jakýkoliv problém v tomto ohledu, ozvěte se, prosím, ať můžeme vše včas řešit.

Jestliže nemůžete být v nějakém semináři v kontaktu a nemůžete plnit úkoly v semináři na Moodlu, nebo jiném komunikačním prostředku, dejte to, prosím, vědět svým vyučujícím.

 1. Využijte čas na čtení – ideální doba na četbu – a sledování různých informačních kanálů o historii. Především to, co vás baví a to, co byste měli sledovat kvůli kurzům, které chcete absolvovat.
 2. Pokud jde o ukončování kurzů v semestru, v nejbližší době vydá děkanát FF UP informaci o úpravě harmonogramu akademického roku.
 3. To se týká především absolventských ročníků. Zde zatím platí, že termíny odevzdání magisterských a bakalářských prací jsou nastaveny tak, jak byly, tedy 7. 5. 11:00 první termín a 25. 6. 11:00 druhý termín. Je to záležitost celé fakulty, a proto je velice obtížné s tímto pohybovat. V druhé půli srpna bude možné ještě i mimořádné odevzdání. Všechny detaily budou upřesňovány.
 4. Pokud máte jakýkoliv problém vyplývající z nastalé situace (zavřené knihovny, archivy apod.), budeme se snažit jej řešit operativně. Víme v rámci celé fakulty, že studenti různých oborů mají různé nároky a způsob práce. Tedy budeme se v odůvodněných případech snažit vycházet vstříc do maximální možné míry. To ovšem neznamená, že veškeré požadavky budou odpouštěny – stále platí, že kredity, zápočty, kolokvia, zkoušky, diplomové práce atd. mají svou váhu a význam, které nelze umenšovat.
 5. Stále platí, že nás můžete kohokoliv kontaktovat. Ovšem rozmýšlejte, prosím, dobře své dotazy a požadavky. Emailové komunikace přibývá. Každopádně, pokud se dostanete do nějakého problému, dejte vědět – radši dříve, než později, ať máme prostor na řešení.

Kromě těchto informací bychom se s vámi rádi podělili o několik rad, které doporučujeme i zahraničním studentům, kteří jsou ovšem v mnohem svízelnější situaci, když jsou daleko od domovů a svých rodin.

 1. Snažte se, prosím, organizovat si svůj čas. Jak na práci, tak na odpočinek. Vzhledem k tomu, že doposud vám většinou organizoval čas někdo jiný (rodiče, škola, univerzita), je důležité, abyste si uvědomili svou novou zodpovědnost vůči sobě.

Pokud si potřebujete zorganizovat den, myslete na to, že je třeba mít čas na práci na seminářích, na seminárkách, na diplomkách. Vhodné je např. dát si jasně čas, kdy budete číst, psát, či jinak pracovat. A ten čas následně dodržovat (např. práce 9-12, s jasně vymezenými časy na přestávky, třeba 9:00-9:40, 9:45-10:25, 10:35-11:15, 11:20-12:00; pak odpoledne např. 14:30-16:00, 17:00-18:00 na čtení apod.). Je jasné, že u práce na diplomce strávíte více času, ovšem neměli byste zapomínat na čas na odpočinek – fyzický i duševní.

 1. Čtěte pro radost, hrajte hry, deskové hry apod., abyste odpočali očím, které hledí na obrazovky počítačů a mobilů. Dívejte se na filmy. Choďte, pokud můžete, ven, ať jste na slunci – běhat, nebo se jen projít do přírody. Nebo aspoň cvičte doma (na webu najdete celou řadu návodů, jak cvičit – nebo zavzpomínejte na školní léta). To je velice důležité, abyste se v současné době udrželi fit především duševně.
 2. Zkuste se formou videokonference potkávat i mezi sebou, abyste nepřišli o sociální kontakt, který byste měli zde na univerzitě. Je to důležité, ať si udržujete dále veselou mysl.
 3. Nepropadejte panice a věřte, že se vám zdárně podaří vše dokončit. Budeme se o to snažit společně. Všichni jste schopni úspěšně studovat na univerzitě a na tom se nic nemění ani v této situaci. Tedy nemusíte mít žádnou obavu, jen věřte ve vlastní schopnosti.

A ještě: dávejte na sebe, prosím, pozor. Moc se všichni těšíme na setkávání, jakmile krizová situace ustane. Ať se vám všem daří, ať jste v pořádku a stejně tak i vaše rodiny a partneři a všichni, na nichž vám záleží.

Zdravím vás velice, take care,

Antonín Kalous

Zpět